Wespenpoeder

Wat is wespenpoeder?

Wespenpoeder is een wit giftig insecticiden poeder dat het zenuwstelsel van de wesp aantast met de dood tot gevolg. Wespenpoeder wordt voornamelijk door de brandweer en professionele wespenverdelgers gebruikt. Tevens werkt het meeste wespenpoeder ook tegen mieren en andere kruipende insecten.

Wat zit er in wespenpoeder?

Het meest gebruikte wespenpoeder bevat één van de volgende vier insecticiden: Deltamethrin, Tehteramethrin, Cypermethrin of Permethrin.

Welk product gebruikt de brandweer tegen wespen?

De brandweer en professionele verdelgers gebruiken voornamelijk het product Permas-D op basis van Permethrin om een wespennest te verwijderen.

Waar wespenpoeder kopen?

Wespenpoeder kan je in kleinere hoeveelheden en van verschillende merken kopen in doe-het-zelf zaken en tuincentra. Het zit meestal verpakt in een plastic bus met handige spuitkop en kost rond de 15 euro. In Nederland is het gebruik en de verkoop van wespenpoeder verboden. Ook is het voor Nederlanders verboden om wespenpoeder in België aan te kopen om het daarna in Nederland te gebruiken.

Hoe werkt wespenpoeder?

Wespenpoeder wordt aan de ingang van een wespennest gestrooid of er in gespoten. De wespen zullen het poeder onbewust zelf mee naar binnen nemen. Op die manier wordt het dus ook overgedragen aan de jonge larven en de koningin binnenin in het nest. Wespen zorgen zo voor hun eigen uitroeiing. Binnen enkele uren is het effect al zichtbaar en zullen er steeds mee wespen doodvallen nadat hun zenuwstelsel aangetast is. Toch kan het nog zo’n twee tot drie dagen duren alvorens heel het nest uitgestorven is. Wespenpoeder is een niet-selectieve insecticide en is dus - naast wespen - ook dodelijk voor alle andere insecten zoals honingbijen, libellen, kevers, vlinders… Gebruik wespenpoeder zeer selectief en enkel zoveel als nodig.

Wespenpoeder wordt aan de ingang van een wespennest gestrooid of er in gespoten.
Wespenpoeder wordt aan de ingang van een wespennest gestrooid of er in gespoten.

Hoe snel werkt wespenpoeder?

Wespen die met wespenpoeder in aanraking gekomen zijn, sterven meestal binnen enkele uren. Bij grote nesten kan het soms tot drie dagen duren vooraleer alle wespen en larven in het nest uitgestorven zijn. Hou er rekening mee dat de wespen in het wespennest de eerste uren agressief kunnen zijn nadat het wespennest behandeld is met wespenpoeder.

Hoe lang werkt wespenpoeder?

De stoffen in wespenpoeder houden gemiddeld zo'n drie à vier maanden hun werking aan. Ruim daarom steeds het achtergebleven of overtollig wespenpoeder in je tuin op.

Is wespenpoeder giftig voor de mens?

Wespenpoeder is niet giftig, maar schadelijk voor de mens bij inname via de mond. Hou zeker kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder en draag een mondmasker. Borstel of zuig het op de grond gevallen poeder op om onnodige schade te vermijden. Contacteer bij twijfel een arts of het antigifcentrum.

Is wespenpoeder giftig voor katten?

Wespenpoeder kan bij katten zorgen voor een acuut intoxicatiegevaar. Het wordt zeer moeilijk afgebroken door hun lever. Daarnaast is wespenpoeder schadelijk voor kleine zoogdieren zoals muizen. Het is dus niet ondenkbaar dat een kat een vergiftigde muis op eet. Katten kunnen bij inname gaan braken. Raadpleeg bij twijfel een dierenarts. Hou katten uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder op om gevaar voor katten te vermijden.

Is wespenpoeder giftig voor honden?

Wespenpoeder is in principe niet giftig voor warmbloedige huisdieren zoals honden, maar ze kunnen er bij inname wel van gaan braken. Raadpleeg bij twijfel een dierenarts. Hou voor alle veiligheid honden uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder op om het risico voor honden te vermijden.

Is wespenpoeder giftig voor vissen?

Wespenpoeder is extreem giftig voor in het water levende organismen, vissen, kikkers, padden, schildpadden… In water blijft het een zeer lange tijd nawerken. Vermijd in alle geval dat (restanten van) wespenpoeder in het water terecht komen. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder in de omgeving van je vijver zo snel mogelijk op.

Is wespenpoeder giftig?

Wespenpoeder is een giftig insecticiden. Ze zijn minder schadelijk voor de mens en warmbloedige huisdieren, maar kunnen soms allergische reacties veroorzaken. Gebruik het dus enkel als het niet anders kan, lees de gebruiksaanwijzing goed en pas de aanbevolen voorzorgsmaatregelen toe. Gebruik en bewaar wespenpoeder buiten bereik van kinderen en (huis)dieren. Borstel of zuig het op de grond gevallen poeder op om onnodige schade te vermijden. Contacteer bij twijfel een arts of het antigifcentrum.

Wespennest Vlaanderen

Wespennest.Vlaanderen doet zelf geen wespenverdelging, maar biedt je een overzicht van alle hulpverleningszones, professionele verdelgers en imkers opgesplitst per gemeente. En dit voor heel Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door deze externe partijen uitgevoerde werken en/of diensten. De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Wespennest.Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s.

Je hebt een vraag? Je vindt zeker het antwoord in Alles over wespen of bij de veelgestelde vragen.

Zoek op gemeente, deelgemeente of postcode als je een wespennest wilt laten verwijderen of verdelgen.

Jouw vermelding aanvragen als professionele verdelger of imker? Lees er hier alles over.

Download onze educatieve wespenfolder.

Risico-info | Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Rookmelders redden levens
Installeer de app 112 BE
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie