Is wespenpoeder giftig?

Wat is wespenpoeder?

Wespenpoeder is een wit giftig poeder en wordt voornamelijk door de brandweer en professionele wespenverdelgers gebruikt. Toch is het - in kleinere hoeveelheden - te koop in de doe-het-zelf zaken en tuincentra.

Wat zit er in wespenpoeder?

Wespenpoeder is wit van kleur en bevat één van de volgende drie insecticiden: Deltamethrin, Tehteramethrin of Permethrin. De brandweer en professionele verdelgers gebruiken voornamelijk het product Permas-D tegen wespen.

Hoe werkt wespenpoeder?

Wespenpoeder wordt aan de ingang van een wespennest gestrooid of er in gespoten. De wespen zullen het poeder onbewust zelf mee naar binnen nemen. Op die manier wordt het dus ook overgedragen aan de jonge larven en de koningin binnenin in het nest. Wespen zorgen zo voor hun eigen uitroeiing. Binnen enkele uren is het effect al zichtbaar en zullen er steeds mee wespen doodvallen. Toch kan het nog zo’n twee tot drie dagen duren alvorens heel het nest uitgestorven is. Wespenpoeder is een niet-selectieve insecticide en is dus - naast wespen - ook dodelijk voor alle andere insecten zoals honingbijen, libellen, kevers, vlinders… Gebruik wespenpoeder zeer selectief en enkel zoveel als nodig.

Hoe snel werkt wespenpoeder?

Wespen die met wespenpoeder in aanraking gekomen zijn, sterven meestal binnen enkele uren. Bij grote nesten kan het soms tot drie dagen duren vooraleer alle wespen en larven in het nest uitgestorven zijn.

Hoe lang werkt wespenpoeder?

De stoffen in wespenpoeder houden gemiddeld zo'n drie à vier maanden hun werking aan. Ruim daarom steeds het achtergebleven of overtollig wespenpoeder in je tuin op.

Is wespenpoeder giftig voor de mens?

Wespenpoeder is niet giftig, maar schadelijk voor de mens bij inname via de mond. Hou zeker kinderen uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder en draag een mondmasker. Borstel of zuig het op de grond gevallen poeder op om onnodige schade te vermijden. Contacteer bij twijfel een arts of het antigifcentrum.

Is wespenpoeder giftig voor katten?

Wespenpoeder kan bij katten zorgen voor een acuut intoxicatiegevaar. Het wordt zeer moeilijk afgebroken door hun lever. Daarnaast is wespenpoeder schadelijk voor kleine zoogdieren zoals muizen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat een kat een vergiftigde muis op eet. Katten kunnen bij inname gaan braken. Raadpleeg bij twijfel een dierenarts. Hou katten uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder op om gevaar voor katten te vermijden.

Is wespenpoeder giftig voor honden?

Wespenpoeder is in principe niet giftig voor warmbloedige huisdieren zoals honden, maar ze kunnen er bij inname wel van gaan braken. Raadpleeg bij twijfel een dierenarts. Hou voor alle veiligheid honden uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder op om het risico voor honden te vermijden.

Is wespenpoeder giftig voor vissen?

Wespenpoeder is extreem giftig voor in het water levende organismen, vissen, kikkers, padden, schildpadden… In water blijft het een zeer lange tijd nawerken. Vermijd in alle geval dat (restanten) van wespenpoeder in het water terecht komen. Borstel of zuig het op de grond gevallen wespenpoeder in de omgeving van je vijver zo snel mogelijk op.

Wil je graag specifieke informatie? Vraag dan zeker raad bij de brandweermensen of professionele verdelger die de wespenbestrijding met wespenpoeder komen uitvoeren.

Wespennest Vlaanderen

Wespennest.Vlaanderen doet zelf geen wespenverdelging, maar biedt je een overzicht van alle hulpverleningszones, professionele verdelgers en imkers opgesplitst per gemeente. En dit voor heel Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door deze externe partijen uitgevoerde werken en/of diensten. De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Wespennest.Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s.

Je hebt een vraag? Lees eerst het antwoord op de veelgestelde vragen.

Zoek op gemeente, deelgemeente of postcode als je een wespennest wilt laten verwijderen of verdelgen.

Jouw vermelding aanvragen als professionele verdelger of imker? Lees er hier alles over.

Download onze educatieve wespenfolder.

Risico-info | Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Rookmelders redden levens
Installeer de app 112 BE
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie